Attitudinal Healing groep online

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede. Dagelijkse oefeningen geven ons -net als het volgen van autorijlessen- een zekere routine om ontspannen te reageren in 'noodsituaties'. Dit oefenen om anders met situaties om te gaan, leidt ons weg van oordelen en geeft ons direct een andere ervaring; meer rust, meer vrede, meer ontspanning.

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen 'het helen van je innerlijke houding of instelling.' Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst.

Principes & Richtlijnen Attitudinal Healing

In de groepen wordt gewerkt met 12 principes van Attitudinal Healing en 10 richtlijnen voor het werken in AH-groepen. Uitgangspunt is dat we luisteren, geen advies of goede raad geven en erop vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen antwoorden kent. Werken met de principes & richtlijnen kan ons op een nieuw en ontspannen spoor zetten.

De Principes van Attitudinal Healing

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 6. Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

De uitnodiging is om contact te maken met de waarheid over jezelf, om te ervaren hoe deze principes werkzaam zijn in je leven en hoe je jezelf daarin kunt ondersteunen. Zo kan er ontspanning en vrede ervaren worden.

elsthissen.nl © 2021 | privacyverklaring

Ga terug naar de startpagina Druk deze pagina af Ga terug naar het begin van de pagina

Els Thissen

 1. over
 2. agenda
 3. video's
  en foto's
 4. publicaties
 5. ...van hart
  tot hart...
 6. shop
 7. reacties