Familie- & Systeemopstelling

Bij familie- & systeemopstellingen met Els Thissen, wordt het opstellingenwerk gedragen door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en Attitudinal Healing. Heelheid, eenheid en liefde zijn leidende principes. Door hardnekkige patronen kan het contact daarmee verstoord zijn. Tijdens een opstelling krijg je zicht op de patronen en dynamiek die werkzaam is. Scheve familie- en gezinsverhoudingen kunnen rechtgezet worden, vermeende schuld ontmanteld en eigen zeggenschap herwonnen. Ook kunnen relaties zoals die met het lichaam, een ziekte, een eigenschap of een instelling onderwerp van een opstelling zijn.

Een Cursus in Wonderen zegt dat we de dingen op de kop zien en nodigt ons uit onze projecties terug te halen. Als op mentaal niveau een inzicht is gerezen, kan het feitelijke opstellingenwerk dit inzicht helpen verinnerlijken, zodat het ook op andere niveaus ervaren kan worden. We zien dat door simpele interventies de onderstroom van liefde, heelheid en eenheid, die altijd bij iedereen aanwezig is, weer herkend kan worden.

Een opstelling is een werkzaam instrument om eigen kracht te ervaren en (weer) stuurvrouw/man van het eigen leven te worden.

Bij het begeleiden van opstellingen, werk ik vanuit de volgende principes:

Er is geen voorkennis nodig. De bereidheid deel te nemen is voldoende.

Bij meerdaagse workshops en bij de retraites is er over het algemeen voor alle deelnemer ruimte een opstelling te doen. Bij aanmelding voor een dagworkshop kun je je wens voor het doen van een opstelling kenbaar maken. Overigens heeft deelname aan een workshop familieopstellingen, als toeschouwer of representant, ook een helende werking.

Een Cursus in Wonderen zegt het in les 137 als volgt: 'Wanneer ik genezen word, word ik niet alleen genezen. ... Ziekte is isolatie. ... Genezing is vrijheid. ... En wanneer jij jezelf laat genezen, zie je al degenen om je heen, of die in je denkgeest opkomen, of met wie jij in aanraking komt, of wie geen contact met je schijnen te hebben, samen met jou genezen.'

In onderstaande film krijg je een korte uitleg over familie- & systeemopstellingen.

Zaterdag 30 oktober 2021
10:00 - 17:00 uur

Locatie:Els Thissen
Adres:Krekelstraat 6, 6285AR, Epen
Deelnamekosten:€ 95,00
Inclusief koffie, thee en vegetarische lunch.
Het is mogelijk deze dag te combineren met een ophelderingsarrangement.
Info/Opgave:Gaat alleen door als de 1,5 meter maatregel niet meer van toepassing is.
elsthissen.nl © 2021 | privacyverklaring

Ga terug naar de startpagina Druk deze pagina af Ga terug naar het begin van de pagina

Els Thissen

 1. over
 2. agenda
 3. video's
  en foto's
 4. publicaties
 5. ...van hart
  tot hart...
 6. shop
 7. reacties