Activiteiten met Els Thissen

"Ik wil graag een ervaring delen, al kan ik het zelf nog nauwelijks geloven. Een zwaluw maakt nog geen zomer zeggen ze wel eens. Maar toch....er is bij mij iets onomkeerbaar's gebeurd in Groesbeek. Daar in dat dorpje lag nog een stukje oud zeer, allang begraven, zo dacht ik. Maar schijn kan bedriegen.
Na enkele inspirerende zomerretraites en diverse workshops bij Koos Janson, nu voor het eerst (even Bethlehem buiten beschouwing gelaten) met Els geoefend samen met vele bijzondere vrouwen en nog een man in de zomerretraite. Het lijkt wel een overgang van een 'hoorcollege' bij Koos naar een 'werkgroepcollege' bij Els.
Bij Koos kwam ik steeds dankbaar in een warm bad terecht, hield dit thuis zo lang mogelijk vast en leek me dan weer deels te verliezen in een oud waarnemingspatroon. Ik bleef hangen. Toch heb ik daar vele lessen geleerd. Onontbeerlijk.
Deze praktijktraining van Els is recht toe, recht aan, verhelderend en 'to the point' met ruimte voor verdieping. Een van de kwaliteiten van deze workshop is dat alle gelegenheid wordt geboden om je verhaal te doen en met elkaar te leren.
En wat gebeurt er ...? Ik kan nauwelijks meer echt kwaad worden (vond ik een zogenaamde leuke hobby) en als ik kwaad word, tel ik tot 10, loop een rondje en ....de boosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. En daarmee verbleekt ook het bijbehorende patroon van angst. Hoe is het mogelijk? Wellicht nog een terugval te verwachten? Zou kunnen, wie weet... maar ik zit daar niet meer echt mee. Zo sterk is de impact van de oefeningen, dit in de praktijk brengen en het innerlijk processen, dat een streep is getrokken. Met 100% inzet, neem ik afscheid van mijn oude waarneming, het oude verhaal en stap een nieuwe wereld binnen. Het voelt als een paradijs op aarde; wat een rust, wat een vreugde, wat een innerlijke vrede verschijnt aan mijn horizon."

Paul, juli 2016

"Het was zoveel meer! Ik was bij je en deed je met mij een familie-opstelling. Al tijdens de sessie werd ik diep geraakt, maar de volle betekenis van wat er gebeurd was drong pas de dagen en weken er na tot me door.
Familieverhoudingen werden helderder. Ik werd ‘op mijn plaats gezet’ en kon mijn eigen aandeel zien in de familiepatronen (‘bemoei je er niet mee!’). Maar wat me vooral ontzettend helpt is hoe ik me daar, op mijn plaats gezet, kon overgeven aan wat groter is dan ik. Niet alleen binnen de orde van de familielijnen, maar aan de orde van het leven. Het ontroert me opnieuw nu ik er over schrijf. En het wordt steeds makkelijker om moeiteloos, vrij en verantwoordelijk te leven.
Er is veel te doen. Een workshop voorbereiden. Mijn werkweek organiseren. Intussen draait de was. De merel zingt, de roos bloeit, mijn hart klopt J . Hoe kan ik ánders dan me daaraan overgeven?
Dank voor je liefdevolle confronteren, je humor en je krachtige aanpak."

Mariette, mei 2016

"Lieve Els en Anja
Het was een​ ​waar feest om deel te nemen aan de workshop ​'​werkelijk behulpzaam zijn​'. Om te mogen ervaren wat ware liefde is voor mij​,​ is het een schakelaar omzetten voorbij het lichaam en ego​ ​waar geen oordeel of dualiteit is​,​ ​alleen liefde en zijn. Vanuit deze positie vertrekken​d​ is er geen oordeel​, ​alleen openheid en liefde​. Daar vind​t​ voor mij de stroming plaats om gewoon liefde te zijn en werkelijk behulpzaam. Ook de humor was een waar feest en heel herkenbaar voor mij​.​ ​H​et ontlucht​,​ geeft licht op situaties als ik even vergeet mijn schakelaar om te zetten.
Lieve groeten​,
Marie​-​José Mulder​, mei 2016​"

Marie​-​José Mulder​, mei 2016

"Els en Anja,
Mag ik jullie nogmaals bedanken voor jullie werkzaamheden met diepe gevolgen van gisteren in Waalre. Precies zoals je zei werk je aan de zijkant ook mee. Alles zag ik voorbij komen wat ik zelf op verschillende plaatsen verwerkt had en laatste stapje gaf je op het laatst: "Het leven is een spel, pas als je het te serieus neemt heb je een probleem."
Het belangrijkste was: "Je moet het leven némen..." Dat heb ik nooit gedaan/gewild, wist die laatste stap te moeten/willen nemen, alleen de zín van het leven zag ik niet. Ik wilde eigenlijk al een AH groepje starten alleen voelde het als 'uit de 'kast' komen... heel angstig. Het vuurtje heb je voor mijn Liefde en Verlangen om die weg te gaan weer aangewakkerd. Ik ben thuis gelijk gaan opruimen en dat staat bij mij voor 'ruimte maken' voor???
Er is nog veel te ruimen, maar ik kan nu zeggen: "Ik heb er Zin in."
Els en Anja 1000 X dank en lieve groetjes,
Gertie"

Gertie, december 2014

"Diverse deelnemers vertellen over hun deelname aan opstellingen begeleid door Els Thissen.

"

Diverse deelnemers, september 2014

"Afgelopen zondag kreeg ik de gelegenheid om tijdens de ontmoetingsdag mijn verhaal te doen over mijn dochter. De situatie leek uitzichtloos en het enige wat restte was: het laten...
Tot mijn verbazing kreeg ik de volgende dag in de middag telefoon van mijn dochter; voor mij een wonder!
Heel graag wil ik mijn blijdschap delen. Er is nog een weg te gaan, maar er is ruimte. Een prachtig antwoord op een weerstandsloos ja.
Dank dat ik de gelegenheid kreeg om mij uit te spreken en daarin gehoord te worden. Het heeft me veel gegeven, rust en blijdschap.
Warme groet,"

T., december 2012

"Nogmaals mijn dank voor de middag in Geldrop! Ik merk dat jouw aanpak een verlichtend effekt heeft: restjes van schuld smolten als sneeuw in de zon. En humor helpt....dat heb je maar weer bewezen!
Waar ik met name blij mee was dat jij niet met (voor mij) zware woorden als "Heilige Geest" ,"God" en "Zoon van God" werkt. Ook al is de vorm niet belangrijk, hij kan wel een barrière zijn die je weer moet opruimen om tot de essentie te komen. Ik ben niet opgevoed met geloof, maar mijn/onze culturele achtergrond is toch een christelijke en die etiketjes hebben een lading.
Dat met "ziekte" niet de fysieke werd bedoeld was voor mij een hele opluchting. Ik heb mijn ziekte namelijk vanaf het begin genomen zoals hij was, hij beïnvloedde mijn leven niet, ik was niet bang. Maar ik begon te twijfelen toen ik las dat ziekte een keuze is. Ik vroeg me af of ik iets te leren had van mijn nierafwijking. Godzijdank is die twijfel nu weg. Wéér een barrière opgeruimd.
Ik wens je toe dat je nog veel mensen helderheid kunt geven!
Warme groet,"

Joke Wolters, september 2012

"Voor mij werd een familieopstelling gedaan. Ik heb nooit geweten dat ik bang was voor mijn vader. Wel dat ik altijd ruzie met hem had. Wat grote indruk op mij maakte is dat de energie tijdens de opstelling ter plekke werd geordend en dat een hele reeks voorouders achter mij werd opgesteld. Waar ik onnoembaar dankbaar voor ben is dat je zei: 'Deze lijn gaat helemaal terug naar de oervader en de oermoeder, die weten hoe ze met vrouwen en kinderen om moeten gaan.'
Ik voel daardoor NU de verbinding met mijn oorsprong. Heel ontroerend voor mij. De twee maanden 'huiswerk' die ik elke dag heb gedaan zijn nu ten einde. Ik voel me opgelucht en ik weet dat ik klaar ben om aan een nieuwe levensfase te beginnen. Bevrijd van de bagage uit mijn verleden."

Gaby, juli 2012

"Dear Els
Your visit to Cameroon gave me the best time ever in my life and I consider it the turning point of my spiritual life. I cannot forget the day you told me,'Tasha, you are free'......... Els if I can tell you, from that instant till today I am free indeed. Each time I think of that moment including all the other meetings we had after each training, I shed tears of joy and I just feel gratitude welling up my soul."

Tasha, maart 2012

"In de zomer van 2011 heb ik bij de zomerworkshop een intense ervaring gehad bij het meedoen aan een familieopstelling. Als representant werd ik fysiek sterk bewogen en ging er emotioneel van alles letterlijk door mij heen, wat niet van mijzelf was. Ik heb er verder geen woorden voor om dit beter te beschrijven. Ik was er erg van onder de indruk. Mijn houding naar familieopstellingen tot dan toe was: iets dramatologisch wat leuk is om naar te kijken en qua effect ook wel verklaarbaar vanuit wetenschappelijke interventies zoals bijvoorbeeld: 'imaginaire exposure met cognitieve herstructurering'. Ik probeerde wat ik zag tot dusver te herleiden tot of te verklaren uit theorieën die ik al kende. En dat lukte ook nog! Waarna ik weer kon verzuchten: 'ach het is toch allemaal hetzelfde, welke naam je het ook geeft'. Door de ervaring van zomer 2011 werkte dat niet meer. Dit leek echt iets nieuws onder mijn zon. Wat ook nieuw was voor mij, was de totale overgave aan 'het niet weten of denken' op dat moment. Ik had geen idee wat er in een opstelling als representant van mij verwacht werd behalve dat er een knop uit moest, waarna ik alles liet komen zoals het zich aandiende. En dat is ook gebeurd."

Annette, maart 2012

"Het was een geweldig weekeinde familieopstellingen! Met een rijk gevoel ging ik naar huis en hier is e.e.a. verder uitgekristalliseerd. Het lukt nu makkelijker om elk mens op zijn/haar manier te accepteren, te waarderen en lief te hebben. Het belangrijkste voor mij is dat ik alles rond mijn dochter beter kan accepteren en haar, zoals ze is en nog zal zijn, kan overgeven aan God. Ook snap ik nu dat, hoewel mijn gebed gericht was op God liefhebben boven alles en mijn naaste gelijk mezelf, tot nu toe een lippengebed was en de echte diepgang ontbrak. Ik heb mijn dierbaren boven God geplaatst! Nu is de juiste balans teruggekeerd: zelfs mijn kinderen mogen terugkeren naar de bron, die daardoor alleen maar verrijkt wordt en nog intenser mag worden liefgehad. Wie waar en wanneer ook moge zijn, hij/zij is in God en het is volmaakt zoals het is, hoe dat ook aanvoelt vanuit de dualiteit. Over het weekeinde heb ik verder weinig gezegd om het energieveld vrij te laten in haar werking. Maar mijn dochter wilde wel weten wanneer er weer familie-opstellingen worden begeleid door jullie en dan wil ze komen.
P.S. Een favoriet lied van mij: Pie Jesu door Sissel."

Ton de Kleijn, maart 2012

"Ik ben 29 oktober aan de beurt geweest bij de familieopstellingen en had een probleem met het contact met mijn twee neefjes (zoontjes van een overleden zusje) en hun vader. Aan het eind van de sessie heb jij mij huiswerk gegeven en gevraagd of ik wil laten weten hoe het na twee maanden is. Wie had ooit gedacht dat ik, samen met mijn zoon, kerstavond zou vieren met onze neefjes en mijn zwager! Het contact is frequenter, meer ontspannen en vanzelfsprekender geworden, alsof er 'energieën zijn hersteld'. Ik ben dus heel blij met de sessie en met het heden!"

IH, januari 2012

"Beste Els,
Met terugwerkende en vooruitwerkende kracht wil ik in nu je bedanken voor het begeleiden van mijn proces in het aankijken van mijn verslavingen aan aandacht. Deze opstellingen-sessie heeft mij meer doen landen in mij en een last uit mijn systeem helder laten worden. In alle directheid, helderheid, liefde heb ik ervaren meegenomen te zijn in mij naar stukken die ik nog niet kende. Ook in nu zijn er stukken waar ik niet bij kan, maar de ervaring alleen is al rijk in zichzelf en alles zal zich gaandeweg laten zien zodat ik weer dieper kan zakken in vol in het leven staan. Dank voor je scherpe doorpak, geborgd in veiligheid en liefde. "

Antonius, december 2011

"Ik was bij uw lezing. Graag wil ik u nogmaals via deze weg bedanken voor uw hulp. Ik vond het heel spannend om voor zo'n grote groep te staan. Ik ben echter blij dat ik het gedaan heb en ik heb echt gevoeld wat u bedoelde. Op weg naar huis voelde ik me opgelucht en vrijer. Ik ga toepassen wat u gezegd heeft en laat weten hoe het gaat met mijn dochter en mezelf. Ik ben blij u ontmoet te hebben.
Hartelijk dank"

MW, september 2011

"Bij familie opstellingen heb ik over mijn zoon gesproken. Die zag ik in een paar jaar slechts een enkele keer en nooit bij mij. Nadat ik de opstelling had gedaan kon ik alles via een andere kant bekijken en is mij veel duidelijk geworden. Ik kon ook meer loslaten. Dat heeft tot gevolg gehad dat mijn zoon mij voor de kerst een brief schreef, zei dat hij mij miste en graag weer contact wilde. Inmiddels hebben wij regelmatig contact en heeft hij hier een paar keer geslapen. Nu wil hij een kamer inrichten. Niet omdat hij bij mij wil wonen, maar om een eigen plekje te hebben. Ik ben heel blij hiermee. We hebben zelfs al een rustig en goed gesprek gehad."

Tamara van Rouendal, april 2011

"Ik kijk terug op de workshop VAN OUD NAAR NIEUW en heb erg genoten. Hoewel ik het spannend vond om de uitdaging aan te gaan heb ik elke dag ervaren als een feestje. Óók met frustraties, onzekerheden en al die verhalen die ik mezelf vertel. Ik had besloten me voor 100% te geven en niets achter te houden. Met de overgave kwam er ruimte voor plezier, humor, innerlijke vrede en om te genieten van samen zijn en van de verrukkelijke, heerlijk geurende, kleurrijke, tongstrelende maaltijden. De steun die ik van jullie en de hele groep ontving, de oefeningen in Ja of Nee zeggen, de meditaties, de veiligheid die me werd geboden er werkelijk te mogen zijn zonder oordeel, het gezien en gehoord worden, jullie intergriteit, humor en liefde, hebben me geholpen weer een stapje verder te gaan (en stáán).
Dank je wel,"

Lucia Tinnemans, januari 2011

"Tijdens de familie opstellingen in Wahlwiller stelde ik de angst voor gebrek en het verlangen naar overvloed op. Ik vertelde toen over een klant die mij nog € 1100 moest betalen. Na het weekend in Wahlwiller ben ik gaan bellen en mailen en werd de overtuiging dat ik het waard ben om betaald te worden enorm groot. En ik heb deze klant iedere dag gezegend in zijn heelheid en in zijn vermogen om mij te kunnen betalen (zijn bedrijf stond er financieel niet zo goed voor). En het is gelukt, hij heeft mij betaald en heeft zelf weer nieuwe orders voor zijn bedrijf binnengekregen.
Bedankt voor alle hulp en warme groet,"

Toos Verhees, januari 2011

"Ik was aanwezig bij een dag familieopstellingen in Eindhoven. Het was voor mij totaal vreemd maar achteraf heeft het me veel gegeven.
Een week erna was er een confrontatie tusen onze dochter, mijn man en ik zelf (ik bespaar jullie de details), en als vanzelf (ik had het niet bedacht), kon ik duidelijk zeggen: 'dit is jou vader en ik ben jou moeder en jij bent ons kind. Papa is mijn man en ik zijn vrouw en alles wat daar gebeurt is iets van ons!'
Ik heb dit herhaald en het was ook voor mezelf of ik weer iets meer begreep van hoe problemen in het leven ontstaan. Ik wil jullie hiervoor danken. "

MW, december 2010

"Ik geniet nog dagelijks na van de zomerretraite. Wat mij betreft een revolutionaire ervaring. Ben vast van plan om op herhaling te gaan."

Alberta Rollema, december 2010

"Mijn introducé bij de familie-opstelling in Eindhoven is een leraar in de AlexanderTechniek. Voor haar waren de verschillen in houding gedurende een opstelling steeds héél goed zichtbaar. Zij let daar uiteraard op. Mij valt het alleen maar op als het overdreven duidelijk is.
Wat jij uitlegde over kijken, om dat niet rechtstreeks via je ogen naar buiten te doen maar via de achterkant van je hoofd en dan door je hart naar buiten, past helemaal in de AlexanderTechniek. Daarbinnen maak je altijd je nek vrij dus je aandacht gaat altijd naar achteren, naar de nek. Op die manier kom je veel meer in jezelf te staan. Grondbeginsel van de Alexander Techniek is dat we vooral op moeten houden met iets te doen. We spannen ons lijf voortdurend op de verkeerde manier aan. Als we echt niets zouden doen dan keren we vanzelf naar onze natuurlijk oorsprong terug. Zoiets als je aan laten sturen door de heilige geest. Ik ben zelf heel erg te spreken over Alexander Techniek dus ik vind het helemaal fantastisch hoe al deze Alexander Techniek dingen zo naadloos in Een Cursus in Wonderen passen, en andersom."

Linda Bierings, november 2010

"lieve Els en Anja,
Dank voor deze prachtige toevoeging aan mijn leven. Het werkt net als de andere keer heel diep door en krijg inderdaad weer nieuwe inzichten,en komt diep naar binnen. Ik heb geen makkelijk leven gehad maar het was nodig om de vrouw te worden die ik nu ben en kan daar ook dankbaar om zijn. Mijn relatie met mijn zoon was al uniek maar is nog verdiept door deze dagen.
De combinatie van uw beiden vind ik zo goed een combinatie van kracht duidelijkheid empathie en vooral liefde dat is voor ons als cursisten net wat wij nodig hebben en daardoor ons geeft waarvoor wij komen.
Dank en respect van mij Lies Hoogma."

Lies Hoogma, september 2009

"Graag wil ik jullie nog eens uit mijn hart bedanken voor het goede weekend wat wij hebben gehad. Er zijn voor mij heel veel dingen op hun juiste plaats gevallen. Niet alleen door mijn eigen opstelling (die overigens heel baanbrekend was voor mij) maar ook door die van anderen. Heel veel respect voor de aanpak en het duidelijke gevoel naar de personen die er uit sprak."

Hanske Kamphuis, november 2008

"Ik heb de Facilitatortraining als fantastisch ervaren. De liefde en de aandacht spatte er van af. Wat een leermateriaal voor mij! Ik ben zo blij dat ik inzie dat ik elke keer de keus heb om kritiek niet persoonlijk te maken en dat ik er ?dank je? tegen mag zeggen. En dat ik zelfs blij mag zijn met opmerkingen die ik als kritiek ervaar, omdat ik daardoor de kans krijg te oefenen. Ik realiseer me dat het een tijdje zal duren. Toch ben ik er vast van overtuigd dat ik dat ga redden. Dat ik getuige heb mogen zijn van al die lieve mooie, spontane, pure, open mensen maakt me nederig"

Diny Smits, september 2006

"Iedere dag voelt steeds meer als een feest, waar ik vroeger misschien een probleem zag, zie ik er geen. Ik besef me steeds meer dat ik vrij ben, wat de kracht van het nu is en dat er echt geen problemen zijn, alleen in mijn denken. Ieder moment is het onderzoek bij me en het is prachtig. Er is zoveel liefde. Af en toe zo mooi dat ik er bijna om kan huilen van dankbaarheid. En in die helderheid gebeuren prachtige dingen."

Hendrik Jan van den Akker, augustus 2006

"De 'familieopstellingen' is heel bijzonder voor me geweest. Het was een wonder hoe ik kon wéten / voelen wat ik op het juiste moment moest doen.De woorden die nu bovenkomen: Schepping en communicatie zijn synoniem. Het is zo mooi om te ervaren waar ik zo'n behoefte aan had: het kanaal te zijn van God door middel van de Heilige Geest! Het werkt écht, ongelofelijk. Het heeft zoveel met me gedaan en ook nóg ?s nachts. Ik werd wakker ervan dat ik lag te 'boeren'. Ik kan dan niet altijd verklaren wat er met me gebeurt, maar het heeft vast te maken met dat ik bereid ben mijn onzekerheid / angst nu aan te kijken. En elke dag een buiging voor mijn vader te maken ontroerd mij zeer. Mijn verlangen is groot om plaats te maken voor vertrouwen in plaats van angst."

Connie van der Harst, februari 2006

"Op een van de facilitatortrainingen voelde ik mij zachtjes openbarsten - en daarna begon dat schrijven naar buiten te komen."

Annemarie van Unnik, juni 2004

"Voor mij is het een wonder hoe het zo gegaan is. In de loop van de jaren heb ik regelmatig gedacht dat ik wel wat anders zou willen doen. Maar wat, dat wist ik niet. Wel dat ik last had van faalangst. De familieopstellingen hebben voor mij heel veel ruimte en vernieuwingen geschapen. Ik ben daar heel dankbaar voor en ik realiseer me steeds meer wat innerlijk werk voor een uitwerking heeft."

Carla Schultz, mei 2004

"Steeds meer merk ik hoe ik ben gegroeid. Het is alsof ik steeds gemakkelijker in het leven kom te staan."

Nell Scheepers, april 2004

"Na de ervaring van afgelopen weekend weet ik dat er geen schuld is en dat we allemaal de kracht in ons hebben om onze plek in te nemen. Nu mocht ik ervaren dat ik niets anders hoeft te doen dan een stap opzij: mijn idee?n en overtuigingen loslaten en ervaren dat ik een klein onderdeel ben van het grote geheel, en dat is Liefde, dat is Een. Wat een wonder, wat een bevrijding, wat een dankbaarheid."

Ellen Heijstek, februari 2004

"Met dankbaarheid denk ik terug aan alle mooie inzichten en eye-openers die me het weekend ten deel zijn gevallen"

Marja Rikkers-Michels, maart 2003

Tijdschrift ...van hart tot hart...

"Heb van VHTH genoten, zoals ik trouwens vrijwel altijd doe.

Ik vond jouw artikel (Els) over wat ECIW, AH en The Work met elkaar gemeen hebben buitengewoon helder geschreven. Jouw innerlijke vrijheid die ik in het hele stuk meen te herkennen is verademend; vrij van elke dogmatiek. Hiervoor kan ik voorbeelden uit je stuk aanhalen, ik laat het er bij eentje die ik ook leuk vind.

Je schrijft: "Mijn moeder zegt regelmatig dat de waarheid gezegd mag worden om vervolgens haar mening te geven. Misschien is het beter om te zeggen: mijn mening mag gezegd worden. En dat is volkomen waar. Het is heerlijk om uit te spreken wat ik te zeggen heb en me tegelijkertijd te realiseren dat dit niets met 'de waarheid' van doen heeft. En het eenvoudig te 'nemen' als mensen mijn mening naast zich neer leggen. Dat is per slot wat ik ook in vele gevallen doe." Heerlijk om er zo mee om te gaan.

Het stuk "Phoenix: uit de as herrezen" is een prachtig voorbeeld over hoe je uit een slachtofferrol kan herrijzen. Echt een stuk op de deelnemers in de groepen op te wijzen. Voor mij was dit een 'toppertje'."

Wil Rijsterborgh, november 2008

"Wat een inspirerend nummer, het laatste nummer van ?van hart tot hart? Ik heb er heel veel aan gehad? We lezen uit de Cursus en doen de Werboekideeen, maar ik vind het ook zeer van belang dat de praktijk van de Cursus in de groep en daarbuiten de volle aandacht krijgt. Door jullie blad en en de richtlijnen van Ferrini en Attitudinal Healing kwam ik op het idee met intenties te werken die ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk vanuit liefde naar elkaar kijken en met elkaar werken."

Inga Warning van Geelen, februari 2004

"Wat een hartverwarmend interview van jou met Koos Janson. Dat vond ik de vorige keer ook al van Byron Katie. Je raakt de kern."

Lida Timmerman, november 2003

elsthissen.nl © 2021 | privacyverklaring

Ga terug naar de startpagina Druk deze pagina af Ga terug naar het begin van de pagina

Els Thissen

 1. over
 2. agenda
 3. video's
  en foto's
 4. publicaties
 5. ...van hart
  tot hart...
 6. shop
 7. reacties