Het werk van Els Thissen

Attitudinal Healing

Attitudinal Healing gaat over het helen van je eigen innerlijke houding en wil je de mogelijkheid daartoe bieden door de 12 principes van Attitudinal Healing als dagelijkse leidraad in je leven toe te passen. In de groepen, waarvan er zo'n 50 op verschillende plaatsen in Nederland zijn, heb je de gelegenheid je ervaringen met anderen te delen.

De principes van Attitudinal Healing:

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 11. Omdat liefde eeuwig is hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

Richtlijnen voor het werken in AH-groepen:

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
 2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.
 3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.
 6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.
 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.
 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

AH geeft ons de gelegenheid te oefenen in 'anders zien.' Om dat wat ons eraan hindert liefde te ervaren te vervangen door dat, wat ons een ervaring van liefde geeft. AH zegt niet dat we geen pijn mogen ervaren aan dingen, mensen en situaties om ons heen. Dat is wat we ervaren op het moment dat we het ervaren. Het herinnert ons eraan dat deze ervaring tot stand gekomen is op grond van een 'verkeerde' zienswijze, een zienswijze die niet overeenstemt met onze werkelijke realiteit en herinnert ons eraan dat we deze pijn niet altijd hoeven te blijven ervaren. Dat door het wijzigen van onze gedachten ten opzichte van de mensen, dingen en situaties om ons heen, onze innerlijke ervaring een andere zal zijn. Die ervaring zal zich meebewegen met de innerlijke wijzigingen in ons denken. En in wat we uiterlijk (denken) waar (te) nemen, zullen we het spiegelbeeld zien van onze eigen innerlijke wereld.

Lezen

Jampolsky, G. Liefde is angst laten varen. Synthese, Den Haag, 1982

Jampolsky, G & D. Cirincione Verander je denken Verander je leven. Synthese, Den Haag,1994

...van hart tot hart..., Tijdschrift voor AH en ECIW, Stichting Centrum voor AH

elsthissen.nl © 2021 | privacyverklaring

Ga terug naar de startpagina Druk deze pagina af Ga terug naar het begin van de pagina

Els Thissen

 1. over
 2. agenda
 3. video's
  en foto's
 4. publicaties
 5. ...van hart
  tot hart...
 6. shop
 7. reacties