...meer leven met minder moeite...
Els Thissen

AH & ECIW

Interactieve lezing over ECIW

Interactieve lezing over Een Cursus in Wonderen In de interactieve lezingen, met als basis Een Cursus in Wonderen , staan verschillende thema's uit de Cursus centraal. Aan de orde komen onderwerpen als vergeving; illusies; zonde; schuld; schuldeloosheid;...

De kracht van het kiezen (AH)

De kracht van het kiezen 'De kracht van het kiezen' is de vertaling van het Attitudinal Healing workshop-serie 'The Power to Choose'. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 thema's. De bijeenkomsten hebben...

AH & ECIW Masterclass

AH & ECIW Masterclass: De 4 vragen Bij sterke overtuigingen/concepten stelt Els vaak 4 vragen aan de deelnemer, waarna een omkering van de overtuiging volgt. De vragen zijn: Is het waar wat je gelooft? Kun je zeker weten dat het waar is? Hoe...

Facilitatortraining AH & ECIW-groepen faciliteren

Facilitatortraining AH & ECIW-groepen faciliteren De basis van het gedachtegoed Attitudinal Healing (AH) gaat over het helen van je innerlijke houding. Het biedt je die mogelijkheid door het focussen op de 12 principes van AH, die voortkomen...

Facilitatortraining 'De kracht van het kiezen'

Facilitatortraining ‘De kracht van het kiezen’ Het programma ‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’ . Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aa...

Facilitatortraining 'Werkelijk behulpzaam zijn'

Facilitatortraining 'Werkelijk behulpzaam zijn' Hoe kun je als facilitator werkelijk behulpzaam zijn? Lukt het je om vanuit een open houding te faciliteren, zonder je mening op te dringen? Kun je mensen vrij laten? Heb je respect voor ieders eigenheid?...

Landelijke AH & ECIW Facilitatorbijeenkomst

Landelijke AH & ECIW Online Facilitatorbijeenkomst De landelijke facilitatorbijeenkomst wordt online gehouden. Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor mensen die de facilitatortraining hebben gevolgd en al dan niet een AH- en/of Course groep...

Intervisie Facilitators

Intervisie Facilitators Alle vragen over- en kwesties rond het faciliteren zijn welkom. Deze intervisie dag is bedoeld voor mensen die Attitudinal Healing- en/of Een Cursus in Wonderen-groepen begeleiden en wordt door Els Thissen gefaciliteerd....