Els Thissen

Familie- & Systeemopstellingen

Als je deelneemt aan een workshop Familie- & Systeemopstellingen, gegeven door Els Thissen, zul je merken dat het opstellingenwerk gedragen wordt door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en Attitudinal Healing. Dat betekent dat heelheid, eenheid en liefde, leidende principes zijn in het opstellingenwerk. Door hardnekkige patronen kan het contact daarmee verstoord zijn. Dat betekent niet dat je het verloren bent. In het opstellingenwerk worden vergissingen NIET WAAR gemaakt. Integendeel!

In mijn boek Familieopstellingen en Een Cursus in Wonderen; glimp van eenheid lees je meer hierover en zijn er voorbeelden opgenomen over wat het opstellingenwerk voor iemand kan doen.

Je kunt het boek hier bestellen of bij AnkhHermes of BOL.COM

De Cursus zegt dat we de dingen op de kop zien en nodigt ons uit onze projecties terug te halen. Als op mentaal niveau een inzicht is gerezen, kan het feitelijke opstellingenwerk dit inzicht helpen verinnerlijken, zodat dit inzicht ook op andere niveaus ervaren kan worden.

We zien dat door simpele interventies de onderstroom van liefde, heelheid en eenheid, die altijd bij iedereen aanwezig is, weer herkend kan worden.

In een familieopstelling wordt het geboortegezin van degene voor wie de opstelling wordt gedaan, fysiek in de ruimte opgesteld. Zo zijn er mensen die — voor de duur van de opstelling — de plek van de vader, moeder, broers en zussen innemen. Ook neemt iemand de plek van de persoon zelf in. Door de opstelling worden patronen en spanningsvelden zichtbaar, zoals die zich binnen families, soms al vele generaties, kunnen voordoen. Door de patronen en spanningsvelden zichtbaar te maken kan de ordening ‘hersteld’ worden. Herstellen wil zeggen: ieder lid van de familie zijn/haar eigen geboorteplek te(rug) geven. Zo kan de verhouding binnen een familie zich harmoniseren.

Deze manier van werken is verder bruikbaar voor het inzichtelijk maken en herstellen van verhoudingen binnen bedrijven, teams en op andere plekken waar mensen samenkomen. Ook kunnen de verschillende kwaliteiten die in een persoon samenkomen en ten opzichte van elkaar voor een spanningsveld zorgen, in een opstelling inzichtelijk gemaakt worden.