Els Thissen

Familie- & Systeemopstelling

Familie- & Systeemopstellingen

Bij familie- & systeemopstellingen met Els Thissen, wordt het opstellingenwerk gedragen door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en Attitudinal Healing. Heelheid, eenheid en liefde zijn leidende principes. Door hardnekkige patronen kan het contact daarmee verstoord zijn. Tijdens een opstelling krijg je zicht op de patronen en dynamiek die werkzaam zijn. Scheve familie- en gezinsverhoudingen kunnen rechtgezet worden, vermeende schuld ontmanteld en eigen zeggenschap herwonnen. Ook kunnen relaties zoals die met het lichaam, een ziekte, een eigenschap of een instelling onderwerp van een opstelling zijn.

Een Cursus in Wonderen zegt dat we de dingen op de kop zien en nodigt ons uit onze projecties terug te halen. Als op mentaal niveau een inzicht is gerezen, kan het feitelijke opstellingenwerk dit inzicht helpen verinnerlijken, zodat het ook op andere niveaus ervaren kan worden. We zien dat door simpele interventies de onderstroom van liefde, heelheid en eenheid, die altijd bij iedereen aanwezig is, weer herkend en ervaren kan worden.

Een opstelling is een werkzaam instrument om eigen kracht te ervaren en (weer) stuurvrouw/man van het eigen leven te worden.

 • Het geeft de mogelijkheid een duidelijk ‘Ja’ en ‘Nee’ te voelen en dit naar buiten toe uit te dragen.
 • Het kan ervaren worden alsof de ‘misbruikte of verwarde’ relatie met terugwerkende kracht opschoont.
 • Het geeft helderheid in relaties in het NU.
 • De doorwerking van de verhulde, afhankelijk makende patronen kunnen herkend en omgezet worden, als dat gewenst wordt.

Bij het begeleiden van opstellingen, werk ik vanuit de volgende principes:

 • Iedereen hoort erbij; niemand wordt uitgesloten of uitgestoten.
 • Iedereen draagt zijn eigen leven, lot en verantwoordelijkheid.
 • Je wordt uitgenodigd te stoppen met dragen wat niet bij jou, maar bij anderen hoort.
 • Onvoorwaardelijke liefde is de drijvende kracht in alle relaties.
 • Liefde in misbruikte vorm, zorgt voor verwarring en pijn.
 • Het leven in de dualiteit kent een ‘Ja’ en een ‘Nee’.
 • Iedereen is heel, ongeacht wat haar/hem is overkomen.

Er is geen voorkennis nodig. De bereidheid deel te nemen is voldoende.


Data losse dagen en 2-daagse – maximaal 18 deelnemers

 • zaterdag 22 oktober 2022 – € 95 -VOL – Wachtlijst VOL
 • zaterdag 3 december 2022 – € 115 – VOL – aanmelden voor de wachtlijst kan wel
 • zaterdag 11 februari 2023 – € 115
 • 2-daagse: zaterdag 18 & zondag 19 maart 2023 – € 230
 • 2-daagse: zaterdag 20 & zondag 21 mei 2023 – € 230
 • zaterdag 1 juli 2023 – € 115

Locatie: Epen, van 10:00 tot 17:00 uur.

Kosten zijn inclusief lunch en BTW.


Bij aanmelding voor een dag familie- en systeemopstellingen kun je je wens voor het doen van een opstelling kenbaar maken. Voor een aantal deelnemers kunnen we een opstelling doen. Zowel voor de mensen voor wie we een opstelling doen, alsook voor representanten en toeschouwers geldt dat de workshop voor de meesten als een inspirerende, verhelderende en helende dag wordt ervaren.

Bij aanmelding voor een 2-daagse workshop Familie- en Systeemopstellingen (maximaal 18 deelnemers) is de kans dat je een opstelling krijgt groter dan bij een 1-daagse workshop.

Voor de liefhebber van Een Cursus in Wonderen: In les 137 zegt de Cursus: ‘Wanneer ik genezen word, word ik niet alleen genezen. … Ziekte is isolatie. … Genezing is vrijheid. … En wanneer jij jezelf laat genezen, zie je al degenen om je heen, of die in je denkgeest opkomen, of met wie jij in aanraking komt, of wie geen contact met je schijnen te hebben, samen met jou genezen.’


In onderstaande film krijg je een korte uitleg over familie- & systeemopstellingen.

Deel jouw ervaring

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

25 reacties

 1. Anja

  Alweer een paar jaar geleden, dat ik meedeed aan een dag Familie opstellingen. Maar het staat me nog voor de geest, alsof het gisteren was. Indrukwekkend, om eerst de vraagstellingen van anderen te mogen meemaken. Zoveel herkenning van kennelijk door velen gedeelde ‘problematiek’, dat ik naarmate de dag vorderde, steeds ‘poreuzer’ werd. Tenslotte werd mijn eigen gezin van herkomst opgesteld. In feite waren alle aanwezigen hiervoor nodig! Ik wist niet wat me overkwam, werd voortdurend verrast en voelde de verwondering als van een kind. Het gevoel van verbinding en vrede is me heel lang bijgebleven en is zo oproepbaar, als ik m’n aandacht hierop richt. Een aanrader, zo’n dag. Nogmaals veel dank aan Els en Anja, en Jan die mij introduceerde.

 2. Sonja

  Dit werk is in mijn ervaring diep helend doordat letterlijk de orde hersteld wordt. Dit concept was voor mij heel abstract maar Els maakt het heel helder, concreet en levend waardoor ik werkelijk de ervaring heb dat ik mijn plek inneem. En helder wordt. Met humor. Zowel als vraagsteller als als representant. Veel dank voor jullie super, vriendelijke, team work Anja en Els.

 3. Ada Drost-van Weelde

  Hallo Els en Anja,
  Ik vind het heel bijzonder dat door de familieopstelling , geloofsovertuigingen van generaties terug, duidelijk worden zodat je de keuze kunt maken om deze overtuigingen niet meer te geloven.
  Ik vond het zeer inspirerend.
  Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en wijsheid.
  Zonnegroet,
  Ada