...meer leven met minder moeite...
Els Thissen

Opstellingen

Familie- & Systeemopstelling

Familie- & Systeemopstellingen Bij familie- & systeemopstellingen met Els Thissen, wordt het opstellingenwerk gedragen door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en Attitudinal Healing. Heelheid, eenheid en liefde zijn leidende principes....

Familie- & Systeemopstellingen - training

Familie- & Systeemopstellingen - training Het opstellingenwerk van Els Thissen wordt gedragen door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en Attitudinal Healing. Heelheid, eenheid en liefde zijn leidende principes. Door hardnekkige patronen...

Familie- & Systeemopstelling - Masterclass

Masterclass: aan de hand van een thema Tijdens deze dagen gaan we dieper in op het begeleiden van specifieke opstellingen. Dit door: te illustreren wat een focus op heelheid tijdens het opstellen kan doen; vaardigheden te oefenen; nieuwe inzichten...