Els Thissen

Een Cursus in Wonderen

Een Cursus in Wonderen

Het boek Een Cursus in Wonderen geeft in Deel I, het tekstboek, een gedachtesysteem. Met het werkboek, Deel II met 365 lessen, wordt een praktische handleiding aangereikt om leven in innerlijke vrede te kunnen ervaren. Deel III is een handleiding voor leraren. De Cursus drukt zich uit in christelijke termen, zonder zich te beperken tot een stroming of religie. Met wonderen bedoelt de Cursus een verandering in waarneming. We leren de wereld vanuit een liefdevolle blik te zien en ervaren, in plaats vanuit een angstige blik.

De Cursus vraag niet van je dat je de in het boek gegeven ideeën gelooft, accepteert of verwelkomt. Er wordt je alleen gevraagd de oefeningen te doen zoals aangegeven en daarop geen uitzondering te maken. En daarin zul je de betekenis van wat er aangereikt wordt ontdekken.

De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is.
Het tegendeel van liefde is angst,
maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.
Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.

Uit de introductie van Een Cursus in Wonderen.

Lezen

Een Cursus in Wonderen. Ankh Hermes, Deventer 1999

Aanvullingen op Een Cursus in Wonderen, Psychotherapie, Het lied van het gebed. Ankh Hermes, Deventer 2000